Preserving tradition with technology
Vitality Foods
Copyright      Vitality Foods Ltd 2009
Możemy pomóc Wam w istotnych aspektach waszej produkcji. Nasze startery i techniki:
Lokalni lub przetwarzający na małą skalę producenci surowych lakto sfermentowanych warzyw

Poprzez kontrolowanie procesu powtórnej fermentacji, będziesz w stanie sprzedawać swoje produkty pakowane w indywidualne opakowania dla odbiorcy konsumpcyjnego, tak jak  i w wiadrach. Z rzetelną, konsekwentną i stabilną produkcją, możesz rozprowadzać swoje produkty na znacznie szerszą skalę.
  • Stabilizują produkcję
  • Kontrolują powtórną fermentację
  • Zwiększają efektywność
  • Gospodarują odpady
Jeżeli jesteś zainteresowany podniesieniem skali swojej działalności lub produkowaniem w bardziej efektywny sposób, skontaktuj sie z nami i zobacz w jaki sposób nasze doświadczenie będzie odpowiednie dla Ciebie.
Posiadamy duże doświadczenie w pomocy małym producentom zwiększyć i ustabilizować produkcję, a także rozwinąć ich potencjał dystrybucyjny.
Doradztwo oparte na praktycznych doświadczeniach
Wartość dla Twojego Bisnesu
Nasi partnerzy – CBFC, są wiodącym producentem surowych lakto sfermentowanych warzyw w krajach Ameryki Północnej. Nowoczesna, dedykowana do tego celu fabryka funkcjonuje w Quebeku w Kanadzie, zaopatrując detalistów i dystrybutorów w Kanadzie i USA.
  • Treningu prowadzonym w miejscu produkcji
  • Wsparcia produkcyjnego
  • Testów i pilotażu nowych produktów
Możesz zyskać na: