Preserving tradition with technology
Vitality Foods
Copyright      Vitality Foods Ltd 2009
Nasze odpowiednio zmieszane i odfiltrowane startowe mieszanki bakteryjne, zostały przygotowane specjalnie dla potrzeb procesów lakto-fermantacji warzyw. Poniższa tabela ilustruje przewagę parametrów dla procesu przetwórczego przy użyciu naszych starterów do przetwarzania surowych warzyw przy pomocy lakto fermantacji:
Światowej jakości startery zapewnia poprawę produkcji i jej stabilność
  Cecha
  Rodzaj fermentacji
  Czas fermentacji (optymalny)
  Bez startera
  Z naszym dobranym i
  przefiltrowanym starterem
  Spontaniczna
  Nadzorowana
  3-6 miesięcy
  7 dni
  Czas dojrzewania (optymalny)
  zmienny, wolny (>3 dni do pH 4)
  2 miesięc
  Poziom zakwaszenia
  3.2 - 3.6
  Szybki (< 1 dzien. do pH 4)
  Docelowe pH
  2.0 - 2.5%
  1.8%
  Zmienny
  Stabilność (w warunkach chłodniczych)
  Poniżej wykrywalnego limitu
  Powtórna fermentacja
  Częsta
  Nie występuje
  Kwas bakteryjny/koncentracja I
  zakwaszenie
  Zmienne
  Ustawione
  Smak, kolor i kształt
  Zmienny
  Ustandaryzowany
  Poziom witaminy C
  Zredukowany o 50 %
  100% zachowany
  Bezpieczeństwo (trwałość)
  Potrzebuje obróbki termicznej
  (pasteryzacja) lub chemicznej
  Zabezpieczony bez obróbki
  termicznej i chemicznej
Skontaktuj sie z nami w celu uzyskania wiekszej ilosci informacji.
Wartość dla Twojego Bisnesu
  Poziom soli
  Zmienne
  1 rok leżakowania 
  Końcowy poziom drożdży
  21-30 dni
  3.2 - 3.6