Copyright      Vitality Foods Ltd 2009
Preserving tradition with technology
Vitality Foods
Lakto fermentacja


Wyzwanie: proces przetwórczy pod pełną kontrolą
Doskonale wiesz, że tradycyjny proces lakto fermentacji zazwyczaj przebiega w sposób niekontrolowany i spontaniczny. Rezultaty tego procesu mogą być nieprzewidywalne i niestałe. Wpływa na to wiele czynników takich jak:
 • Jakość i świeżość warzyw
 • Czas fermentacji
 • Temperatura
 • Jakość solanki
 • Wtórna fermentacja
 • Utrata naturalnego smaku, koloru i kształtu
 • Utrata witamin i minerałów z produktu przetworzonego
 • Zabicie pożytecznych lakto-kwasowych bakterii
Zaprawianie octem, pasteryzacja lub konserwanty chemiczne są często używane do produkcji ujednoliconych, zdatnych do przechowywania produktów. Jednakże te metody przetwarzania mają swoje specyficzne wady:

Korzystne rozwiązanie
Przetwórstwo na  skalę przemysłową tradycyjnie lakto-fermentujących warzyw wymaga podejścia naukowego i precyzyjnie sterowanego środowiska produkcji. Używając naszych startowych kultur bakterii uzyskasz efekt gdzie:
 • Powtórna fermentacja jest kontrolowana
 • Poziom soli jest zredukowany do ilości występujących w normalnych piklach
 • Precyzyjne techniki zapewniają jednolitą, stabilną produkcję, nawet na skale komercyjną
 • Finalny produkt zachowa smak, kolor i kształt tradycyjnie sfermentowanych warzyw, tak i jak ich ważne walory zdrowotne.